تجهیزات علمی – آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 1

انواع سیستم های پلاسمای کم فشار و اتمسفری در مقیاس آزمایشگاهی برای کاربرد های Cleaning، Activation، Etching، ایجاد پوشش های مختلف بر روی سطوح بمنظور آبدوست و آبگریز نمودن سطوح، رشد نانو لوله های کربنی،

انواع سیستم های  MOCVD,LPCVD,CVD,، PECVD,Sputtering, PVD,

سیستم های رشد اپیتکسیال MBE،

سیستم های لایه نشانی به کمک پرتو لیزری PLD

انواع سیستم های Deep Coater , Spin Coaters, Mask Aligners ,Probe Station

نماینده انحصاری شرکت های  Diener آلمان، Createc آلمان ، Surfacetec آلمان، Anealsys فرانسه

2

سیستمهای اندازه گیری زاویه تماس و انرژی سطحی     Contact Angle Measuring Systems

نماینده انحصاری شرکت dataphysics آلمان

3

سیستمهای آنالیز حرارتی(Thermal analysis System)شامل:DSC,TGA, DTA,STA ,TMA and Dilatometer

4

سیستم های اندازه گیری سایز ذرات (Particle Size Analysis) برای اندازه گیری سایز و آنالیز شکل ذرات و مقدار تجمع ذرات با قابلیت کار در محیط های خشک و تر

 نماینده انحصاری شرکت Ambivalue  هلند

5

سیستم های پلاریمتری، رفرکتومتری، رنگ سنجی، سنجش خلوص، کدورت سنجی و تیتراسیون

نماینده انحصاری شرکت Schmidt & Haensch  آلمان

6

میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی (AFM/SPM)

نماینده رسمی شرکت JPK آلمان

7

دانش فنی ، تجهیزات علمی تحقیقاتی و تجهیزات عملیاتی مربوط به هواشناسی و باروری ابرها

نماینده رسمی شرکت SOAR  آمریکا و FK-aviation آلمان

تلفن های تماس

Tel: 021-88057861-2

Fax: 88069315

ایمیل

Email: bsm[at]bsmtechgroup[dot]com

آدرس دفتر مرکزی

تهران -خیابان یوسف آباد - کوچه 68 - پلاک 19 - واحد 1  کدپستی : 1436974151

کاتالوگ و لیست محصولات شرکت