سیستم های تست خستگی (هیدرولیکی، پنوماتیکی و رزونانسی) به منظور مطالعه رفتار خستگی مواد در بارگزاری های محوری، خمشی و پیچشی تحت بارها و کرنش های متفاوت .

مطلب گذاشته شود . 

تلفن های تماس

Tel: 021-88057861-2

Fax: 88069315

ایمیل

Email: bsm[at]bsmtechgroup[dot]com

آدرس دفتر مرکزی

تهران -خیابان یوسف آباد - کوچه 68 - پلاک 19 - واحد 1  کدپستی : 1436974151

کاتالوگ و لیست محصولات شرکت